מפתח ABAP

מס' משרה: 203077

צפון

תחום: מערכות מידע IT

מקצוע: SAP

מפתח ABAP

דרישות:

3 שנות ניסיון, לפחות, בפיתוח בתחום SAP ABAP.
ידע מעשי בנושאים : data dictionary, דו"חות, ALV, dialog programming, enhancement technics, output technologies (Smart Forms /Adobe Forms), OO Programmin
ידע בנושאים: workflow, WEB Dynpro, UI5 – יתרון.
ניסיון בתחומי יישום: CRM, SD, PM, PP, WM – יתרון.
כפיפות לפורטל פנימי:&nbsp.ראש צוות פיתוח
כפיפות לפורטל חיצוני:&nbsp.ראש צוות פיתוח
תחומי אחריות עיקריים:
1.פיתוח הרחבות ושינויים
2.שימוש במערכות התמיכה והדיווח לתיעוד עבודת הפיתוח
3.מתן המלצות לשיפור תהליכים ואפליקציות בתחומי האחריות הרלוונטיים לפיתוח התוכנה
יחסי גומלין עם תפקידים עיקריים:&nbsp.‎‎‎
צוותי פיתוח ויישום

איזור: צפון

תחום: מערכות מידע IT

 

דילוג לתוכן