מה זה סוכן אישי?
יש באפשרותך לקבל עדכון אוטומטי לגבי משרות חדשות אשר רלוונטיות לך אישית כאשר הן עולות לאתר שלנו.
באפשרותך להפעיל עד ארבעה סוכנים חכמים, המערכת תיידע אותך במייל כאשר תוכנס לאתר משרה המתאימה להגדרות שלך.
על מנת להשתמש במערכת עליך להרשם לאתר