TopSearches

Minimize

Text/HTML

Minimize

Text/HTML

Minimize

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

Minimize

תנאי עבודה

Minimize
רכב ליסינג- שווה לעשות?
תשובה:

בחישוב מיסוי ושווי ערך- זה באמת כבר לא כדאי לכל אחד, ומינואר 2011 אמור להיות עוד פחות כדאי. מכונית מזדה 3 בליסינג- יכולה לגרום לעובד שמרוויח 18000 ₪ הפחתת הכנסה של כ- 3500 ₪ מהנטו!!!!!

יש מקרים בהם העובד נוסע מביתו למקום עבודתו כל יום מעל 40 ק"מ- במקרה כזה יכול להיות שזה שווה, כדאי כמובן להתיעץ עם רו"ח.


מה המדיניות של חברות לגבי ימי מחלה?
תשובה:

על פי חוק- עד 18 בשנה ובתנאי שתציג אישור רפואי.

בדרך כלל חברות נוהגות על-פי חוק:  מעניקות לעובד זכות ליום וחצי מחלה בתשלום בגין כל חודש עבודה, עד למקסימום של 90 ימי מחלה. גובה דמי המחלה: בעד יום המחלה הראשון לא משולמים דמי מחלה, בעד יום המחלה השני והשלישי משולמים דמי מחלה בגובה 37.5% מהשכר הרגיל, ובעד יום המחלה הרביעי ואילך דמי המחלה הם בגובה 75% מהשכר הרגיל. יש בנוסף- חוק דמי מחלה עבור ילדים, ובדיקות לאשה בהריון, וישנם חוזים הכוללים סעיף: יציאה לחופשת מחלה העולה על 120 יום- המעסיק רשאי להפסיק את העסקת העובד.



האם כדאי לתכנן קריירה- ואיך עושים זאת?
תשובה:

חשוב ביותר לתכנן ולהעיז לחשוב על העתיד ולא להיגרר אליו. חברות בינ"ל גדולות ברזומה מעידות על סגנון עבודה אחד, חברות סטראטאפ- מעידות על סגנון עבודה שונה. מי שיתכנן- יוכל להגיע ולעבוד בתפקיד עליו הוא חולם. CPSJOBS מסייעת בתכנון קריירה בכל הדרגים על פי דרישת המועמד.



חזרה